Kostlivec č. 7 – předžalobní výzva na 1,374 mil. Kč

Prý že na obci nejsou žádní kostlivci, hřímal na ZO č. 2 p. Hlobil. Jsou. Poté, co byli Hlobil a Pospíšilíková odstaveni od funkcí, musel kostlivec ze skříně zákonitě vypadnout. 17.9.2022 dostává obec a bývalá starostka Pospíšilíková společně a nerozdílně výzvu k úhradě 21.500 Kč za náklady vzniklé z nedůvodné a zamítnuté stížnosti na člena ČKAIT. Jen připomínám, že do 18.10.2021 byli Pospíšilíková a Hlobil ve svých funkcích. Obec a nejspíš i p. Pospíšilíková nereagovali a výzva se 25.10.2022 přelila do předžalobní výzvy. K tomu se 3.11.2022 přidala druhá předžalobní výzva na 1 milion 353 tisíc Kč. Společný jmenovatel je „rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“. Ano, to je ta zakázka, kde jsem upozorňoval na riziko soudního sporu. Ta zakázka, u které projektant zamlčel obci existenci statického posudku, co si objednal u statika, díky čemuž rekonstrukce proběhla bez stavebního povolení. Po kontrole Stavební úřad nařídil odstranění stavby; dodatečné stavební povolení obec získala až po předání VZT. Tento kostlivec je pikantní v osobní odpovědnosti p. Pospíšilíkové. Neexistuje pověření RO či ZO, aby jménem obce podala stížnost na člena ČKAIT, ačkoliv to v zaslané stížnosti neoprávněně uvádí. Procedurální pochybení, které pro p. Pospíšilíkovou může mít cenovku 21.500 Kč + náklady řízení. Protistrana se v zákonech a procesech orientuje lépe než p. Pospíšilíková a ví jaké důkazy si má pro žalobu shromáždit.

Paní Pospíšilíková se díky textu „po zralé úvaze se obec Kostelec u Holešova rozhodla podat stížnost“ stává vtipkujícím fabulátorem. V žádném zápise z jednání RO či ZO není o zralém uvažování ohledně podání stížnosti k ČKAIT jediná zmínka. Myšlenku, že obec věc „zrale uváží“ a projedná v nějakém svém kolektivním orgánu, si p. Pospíšilíková nejspíš vyfabulovala ve svých představách. Pro důkaz můžeme nahlédnout do uzob: před 23. únorem 2022 žádný z orgánů obce (RO či ZO) o podání stížnosti nerozhodoval.

Stěžovaná protistrana nepochybně fabulaci p. Pospíšilíkové zaznamenala. Vědoma si dikce zákona o obcích a zákonných omezení pravomocí starostky pojala důvodné podezření o nezákonném postupu starostky Pospíšilíkové: že k podání stížnosti jménem obce nebyla RO či ZO pověřena, tudíž při podání stížnost konala p. Pospíšilíková sama za sebe, nikoliv jménem obce. To má samozřejmě zásadní dopad, když ČKAIT stížnost odložilo pro neprokázání pochybení. Na stole je naopak riziko křivého nařčení stěžované ze strany obce Kostelec u Holešova a i fyzické osoby p. Pospíšilíkové.

Stěžovaná strana si 18.11.2022 oficiálním dotazem chtěla pojistit, zda p. Pospíšilíková měla mandát RO či ZO pro odeslání stížnosti na ČKAIT jménem obce. Odpověď 23.11.2022 posílalo již nové vedení, což je mimochodem znát v jasnosti a jednoznačnosti odpovědí:

  • neschválila (RO podání stížnosti)
  • neschválilo (ZO podání stížnosti)
  • neexistuje (oprávnění starostky podat za obec stížnost).

Stěžovaná strana si dle mého názoru potvrdila, že tlak na zaplacení 21.500 Kč má směřovat na paní Pospíšilíkovou a ne na obec. Druhou předžalobní výzvu na 1,353 mil. Kč dle informací již studují právníci obce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *