Archiv rubriky: ZZO č. 14

ZZO č. 14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 14 konaného dne 24. září 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:27.

Bod 2 programu: změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje; odkanalizování Karlovic a Kostelce u Holešova. Délka 52:10.

Bod 3 programu: kontrola usnesení ZZO č. 13. Délka 9:59.

Bod 4 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 22:58.

Bod 5 programu: schválení vítěze výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 9:01.

Bod 6 programu: odkoupení pozemku obcí. Délka 3:07.

Bod 7 programu: prodej obecních pozemků. Délka 3:09.

Bod 8 programu: záměr prodeje obecního pozemku. Délka 1:15.

Bod 9 programu: prodej DA AVIA. Délka 2:16.

Bod 10 programu: předžalobní výzva. Délka 37:47.

Bod 11 programu: diskuze. Délka 0:33.

Bod 12 programu: závěr. Délka 0:12.

Zápis ze ZZO č. 14 naleznete zde.

ZZO č.14 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 14 konaného dne 11. července 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 13 a schvalování programu ZZO č. 14. Délka 24:01

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 21:40.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 6:41.

Bod 4 programu: projednání zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky v režimu zákona na zhotovitele veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Délka 46:41

Bod 5 programu: projednání výběrového řízení v hodnotě 700 tis. Kč na poskytovatele bankovního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Délka 2:58.

Bod 6 programu: projednání výběrového řízení na stavební dozor zhotovení veřejného osvětlení v hodnotě 200 tis. Kč. Délka 0:20.

Bod 7 programu: diskuse. Délka 5:09.

Bod 8 programu: závěr. Délka 1:30.


 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 14 si můžete přečíst zde.