Musel jsem podat trestní oznámení

Více jak 1,1 mil. Kč je ztráta na pronájmu obecního majetku školní kuchyně a jídelny. Několik let upozorňuji na nedovolenou podporu soukromého podníkání, jehož se obec dopouští. Auditorka ve svých zprávách uvádí obdobné. Jelikož jsem jako zastupitel složil slib, že budu konat v souladu se zákony a Ústavou ČR, musel jsem podat trestní oznámení.

Od září 2015 do konce roku 2017, tedy za 2 roky a 4 měsíce, dosáhla kumulovaná ztráta obce na pronájmu majetku školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest částky více jak 1,1 mil. Kč.

TO Kostelec u Holesova - Scolarest kalkulace ztraty

Údaje jsem čerpal z oficiálních finančních dokumentů obce za roky 2016 a 2017. Za rok 2015 mi výsledek hodpodaření obec poskytla na základě mého vyžádání.

Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele. Jelikož je věc v šetření orgánů činných v trestním řízení, nebudu zde zveřejňovat detaily podání TO, abych nenarušoval vyšetřování.

Od obce jsem si vyžádal zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva č. 7 ze dne 23.6.2015. Jelikož tento dokument je veřejný, dovoluji si zde uvést přepis pasáží pojednávající o okolnostech vzniku nájemní smlouvy na školní jídelnu a kuchyni.

starosta Petr Hlobil „Já říkám … To jsou příjmy. Od firmy dostaneme 551 tisíc ročně, příjem. Plus jednorázová investice do technologie milion 41 tisíc. To je příjem, nebo plusy pro obec.“
veřejnost Petr Měrka „Ale tady byla řeč i o nájemní smlouvě. A ta už existuje, a nebo se bude schvalovat až toho 15. září, a nebo to může schválit jenom rada? Jen se ptám.“
starosta Petr Hlobil „Nájemní smlouva neexistuje. Nemůže existovat, protože. Ta se teď bude připravovat, připraví. Nájemní smlouva řeknu svým způsobem. Tak ne že neexistuje, musí existovat nějaký vzor, návrh, nebo něco takového.“
starosta Petr Hlobil „Tak řeknu smlouva svým způsobem … je připravená. Je připravená.“
veřejnost Petr Měrka „Vy jste řekl, že není, že není.“
místostarostka Marcela Pospíšilíková + starosta Petr Hlobil „Není uzavřená.“
starosta Petr Hlobil „Bude se uzavírat ve čtvrtek … Teď už to mohu říct. Když tady tohle prošlo, tak bude se uzavírat 25. června, ve čtvrtek ve 14 hodin.“
veřejnost Petr Měrka „Takže smlouva existuje, není pravda, že není.“
starosta Petr Hlobil „Návrh smlouvy. Existuje návrh smlouvy. Je rozdíl mezi návrhem smlouvy a smlouva. Smlouva už je podepsaný dokument, toto je návrh smlouvy.“
veřejnost Petr Měrka „Dobrá. Takže to už nemusí schvalovat zastupitelstvo.“
veřejnost Petr Žůrek „Když máme návrh smlouvy, tak proč tady zastupitelstvo neodsouhlasí ten návrh smlouvy?“
starosta Petr Hlobil „Vy nachystejte ten návrh a já to donesu … návrh smlouvy.“
starosta Petr Hlobil „Já mám s nimi podepsat smlouvu. Já budu s nima podepisovat smlouvu. A teď zní otázka, že vy jí neznáte. To je pravda. Ani já jí neznám. Neznám! Neznám jí! ….. Takže. Pravidlo zní. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. A já nesu plnou hmotnou odpovědnost ze zákona, že tu smlouvu uzavřu dobře. Pokud ju uzavřu špatně, já nesu tu hmotnou odpovědnost.“
starosta Petr Hlobil „… tak pokud vy mě pověříte, já tu smlouvu podepíšu. A samozřejmě že já za ní nesu hmotnou odpovědnost. Já. Vy jste tu smlouvu, nikde se nepíše, že zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s tou a tou firmou. Vy jste mě pověřili abych já jí podepsal, já jí podepíšu, a nesu za ní hmotnou odpovědnost. Pokud to takto nechcete, tak potom se budeme scházet možná každý týden a někdy i dvakrát. Pochopte to. Asi to tak bude muset být.“
starosta Petr Hlobil „Já bych od vás potřeboval, že zastupitelstvo obce, ne že schvaluje smlouvu. Ale pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Dehon. Pověřuje starostu s uzavřením smlouvy s firmou Scolarest. Už jsou potvrzené že to bude dělat, že to bude provozovat, ale říkáme tady. No jo, ale my jsme tu smlouvu neviděli a my prostě atd.“
starosta Petr Hlobil „Samozřejmě že pokud někdo z vás a kterýkoliv zastupitel nebo zastupitelé si to vyžádají, smlouva vám bude předložena, můžete se na ní podívat. Pokud tam něco bude špatně, zásadního, můžete mě odvolat.“

Sestřih záznamu výše uvedených výroků z bodů 7 a 14 ohledně pronájmu školní jídelny a kuchyně firmě Scolarest. Sestřih původního zvukového záznamu je pro lepší srozumitelnost doplněn titulky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *