Pod rouškou epidemie

Překotně se valící epidemie za sebou táhne vozík s nařízeními omezující náš život. Barevné a hlasité alegorické povozy s líbivými sliby nepravidelně cukají jako jojo za vozíkem s nařízeními. K průvodu se nikdo nepřidává, přesto jej všichni pečlivě sledují. V naději o informace, naplnění slibů a řešení nastalé situace. Zjišťujeme, že jsme v tom sami – záchranu si musíme spíchnout vlastními silami. Ale kdo ochrání obec před útoky šmejdů zneužívající nouzový stav?

Každý z nás v obci má nějakou představu, co je aktuální nouzový stav pandemie COVID-19. A co by měl dělat pro zabránění šíření pandemie.

Představte si, že rozhodující představitelé naší obce to vnímají jinak. Paní Pospíšilíková rozhodla, že stavební akce „Oprava chodníků a veřejného osvětlení v Karlovicích“ za 3,5 mil Kč je opatřením k bezprostřednímu odstranění pandemie koronaviru v naší obci. Podobně přišla s myšlenkou, že „Nákup DA pro JSDH“ za 1,33 mil Kč rovněž povede k bezprostřednímu odstranění pandemie a nouzového stavu v obci. Aby toho dosáhla, obešla zákon o veřejných zakázkách včetně naší směrnice. A to navíc doprovodila písemnou lží. Nevím proč, ale lže a podvádí.

Zde máte důkazy k tvrzení z předchozího odstavce. 19.3.2020 paní Pospíšilíková rozeslala všem zastupitelům informaci, že výběrové řízení na opravu chodníků a VO v Karlovicích za více jak 2,9 mil Kč bez DPH bylo realizováno se zpožděním. Protože se zastupitelstvo kvůli nouzovému stavu nemůže sejít, tak všechno rozhodla sama. A protože je nouzový stav, tak si sama vymyslela pohádku, že měla právo to udělat. K tomu navíc 23.3.2020 v 18:25 písemně tvrdila, že „Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení“. Jenomže to p. Pospíšilíková vědomně lhala.

Ten samý den, 23.3.2020 v 10:11 jsem mluvil s paní Stratilovou ze stavebního úřadu v Holešově. Sdělila mi, že obcí byla podána pouze žádost o stavební povolení a řízení ještě nebylo zahájeno. Dodatečně jsem dostal informaci, že žádost byla podána 13.3.2020. Napadne Vás, proč to paní Pospíšilíková dělá. Proč vědomně lže? Vždyť když 13.3.2020 podá obec žádost o stavební povolení, nemůže mít za 10 dní v ruce stavební povolení s nabytím právní moci. Rozhodnutí stavebního úřadu může právní moci nabýt nejdříve za 15 dní po doručení poslednímu účastníkovi řízení. Pokud se někdo neodvolá. Proč tedy takto vědomně a písemně všem zastupitelům p. Pospíšilíková lže není jasné.

Podobně šílenou konstrukci použila p. Pospíšilíková i v případě obhajoby provedení výběrového řízení na dopravní automobil pro hasiče. Opět to svedla na vládou vyhlášený nouzový stav a rozeslala všem zastupitelům informaci e-mailem dne 19.3.2020. A protože se zastupitelstvu nedoporučuje sejít, bere moc do svých rukou a výběrové řízení vyřeší sama a jen ona sama. Argumentů, proč je to špatně jsem přinesl já i ostatní zastupitelé hodně. Nejzásadnější je to, že opravou chodníků a VO na Karlovicích, či nákupem automobilu pro hasiče, opravdu nouzový stav a pandemii koronaviru nevyřešíme.

Možná si p. Pospíšilíková myslí, že když hasičské auto, co dostaneme v roce 2021, pojede po obci, tak koronavirus z března 2020 bude uskakovat ze silnice do škarpy a tam zajde bídnou smrtí. Možná si p. Pospíšilíková myslí, že nové veřejné osvětlení v Karlovicích si v noci posvítí na ten ošklivý koronavirus a on strachy zajde. Nebo si p. Pospíšilíková myslí, že koronavirus bude mít strach chodit po nově zrekonstruovaném chodníku v Karlovicích a raději uteče do lesa? Přitom se paní Pospíšilíková mohla trochu poptat strejdy Googla, jestli opravdu jedná správně. A nemuselo to obec stát ani korunu. Dovolím si odcitovat část metodiky pro veřejné zakázky v období pandemie Covid-19 z webu MMR.

„Taková výjimka se však neuplatní pro běžné zadávání veřejných zakázek, které např. zajišťují běžné provozní potřeby zadavatelů (plánovaný nákup kancelářských potřeb, plánovaný nákup automobilu, dlouhodobě plánovaná oprava místních komunikací).“

Všimli jste si, že excesy paní Pospíšilíkové se dostaly do metodiky Ministerstva pro místní rozvoj zabývající se uplatněním výjimky ze zadávání veřejných zakázek? A to v tom tentokrát nemám prsty. To jenom Kostelec u Holešova je mezi nadřízenými orgány už tak negativně profláknutý svými šílenostmi v nerespektování zákonů z let minulých.

29.8.2019 jsem zde a v periodiku KOSTKA 3/2019 na straně 6 publikoval příspěvek „Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!“. Na konci příspěvku jsem napsal.

„Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.

Tím jak nám lžete a obcházíte zákony, skončila toleranční doba. Zasloužíte si kritiku. Ostrou, nevybíravou a na hraně. Třeba se ve Vás aktivuje pud sebezáchovy, odstřihnete pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila a začnete konat s pokorou a úctou k zákonům této země.