Kostelecké papalášství

„Všichni jsou si rovni, někteří jsou si rovnější“ napsal George Orwell v roce 1945 ve Farmě zvířat. Kostelecké papalášství při porušování zákona a vlastních pravidel obce přerůstá do drzosti a arogance moci. Nejenže se na papaláše kladou odlišné požadavky oproti ostatním, ale proudí k nim informace pro jiné nedostupné.

Porušování zákona a pravidel obce

V posledním čísle periodika KOSTKA č. 4/2020 nešlo v rubrice Fórum zastupitelů přehlédnout příspěvek p. Hlobila st. se čtyřmi citáty. Lidé se mě ptali, co to znamená? Jestli p. Hlobil opustil křesťanství a dal se na zen-buddhismus?

Názor na kopírování myšlenek jiných osobností do textu p. Hlobila přenechám laskavým čtenářům. Pro mne je v tomto konkrétním případě naprosto zásadní jiná věc.

  1. porušení §4a Tiskového zákona

2. porušení čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA.

Pozorný čtenář si jistě povšimnul nezbytné zásadní podmínky pro uveřejnění textu zastupitele: musí se týkat územně samosprávného celku. Tedy obce. Jak se citáty Komenského, Dalajlámy a Gándhího týkají naší obce, mi uniká. Připouštím, že mohu být nepozorný a přehlédnul jsem, že v minulosti tito 3 pánové navštívili naší obec a pronesli tyto citáty. Jako realističtější se mi ale jeví, že nikdo z citovaných 3 pánů do naší obce nezavítal a text p. Hlobila st. se netýká naší obce. Text neměl být Redakční radou akceptován jako sdělení zastupitele a uveřejněn v rubrice Fórum zastupitelů. Vyžádané vyjádření redakční rady a obce jako vydavatele jen potvrzuje, že byl porušen Tiskový zákon a naše Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA.

Když jsem v červnu 2017 žádal o otištění sdělení zastupitele, které splňovalo jak dikci §4a Tiskového zákona tak i tehdy platnou verzi Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA, požadovala p. Andrlíková (vedoucí redaktorka) spolu s p. Popsíšilíkovou (členka Redakční rady a místostarostka) ve výživné mailové komunikaci zkrácení textu o odkazy na stránky www.kostelecuholesova.eu. Můj text se snažili naroubovat jako placenou reklamu. Jak to dopadlo, je všeobecně známo. Zažaloval jsem obec a soud jsem vyhrál – viz příspěvek Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila.

Když Redakční rada ode mne požaduje důsledné dodržování aktuálních Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA spočívajících v souhlasu jiného zastupitele s poskytnutím tiskového prostoru, přizpůsobím se požadované byrokracii. Že jsem jediný, kdo do rubriky píše a moje texty nezaberou ani 1 stranu z vyhražených 3 stran pro všechny zastupitele? Beru to jako zoufalý boj zoufalého establishmentu.

Jenže proč nejsou stejná pravidla aplikována na všechny příspěvky zastupitelů? Proč p. Pospíšilíková při obhajování porušování zákona a Pravidel manipuluje a zamlčuje část textu zákonné normy?

Všimněte si, že p. Pospíšilíková ve svém dokumentu zamlčela, že sdělení se musí týkat územně samosprávného celku, jak se uvádí v zákoně i našich Pravidlech.

Samozřejmě nikdo ze čtyřlístku rozhodujících osob – Redakční rada (Mgr. Michaela Čúzy, Bc. Zdeněk Klesnil, Martina Pšenčíková) a statutární zástupce vydavatele RNDr. Marcela Pospíšilíková – nemusí být vysoce kvalifikovaný právník. Na druhou stranu se domnívám, že na pochopení jedné věty §4a Tiskového zákona postačuje všeobecné vzdělání. Možnost pochopení obsahu čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA netřeba hodnotit, protože většina členů čtyřlístku byla u formulování a schvalování tohoto textu. Navíc si dovolím zopakovat, že obec má možnosti, zdroje a pravomoc, jak si v takovýchto případech poradit. Má možnosti v podobě smlouvy s DAS o právní pomoci, má ve své kompetenci finanční zdroje z čeho pomoc financovat, má pravomoc jménem obce požádat o právní výklad. Jako bonus má čtyřlístek mezi sebou osobu pracující v řadách PČR, kdy policisté jsou oproti běžným občanům dozajista jinak školeni a vzděláváni ve znalosti způsobu uplatňování zákonů.

Únik informací

Neméně závažný je únik informací od čtyřlístku, který shromažďuje příspěvky do periodika KOSTKA. Příklad první. Mail p. Hlobila st. psaný v 19:04, tedy 4 hodiny po uzávěrce čísla:

Jak mohl p. Hlobil st. vědět, že jsem do čísla poslal příspěvky? Že jsem poslal více jak jeden příspěvek?

Příklad druhý. Kostka č. 2/2020, strana 4-5. Jak mohla p. Pospíšilíková a p. Hlobil st. vědět, jaký můj text bude v čísle otištěn? Na té samé straně pod mými příspěvky píší: „Odpověď na sdělení Žůrka…“ „Příspěvky Žůrka považuji za účelové a tendenční“. Jak mohou ve svém textu odpovídat na něco, co ještě nebylo otištěno? Leda že by požívali papalášské výhody a dostávali informace jiným zapovězené.

Epilog. Jsem pod jejich drobnohledem, abych dodržoval obcí nastavená pravidla. Jakmile oni sami mají dodržovat stejná pravidla, hlavu si s tím nelámou: u moci jsou jejich lidé, kteří papalášství a zneužívání moci nevyškrtli ze svých hodnotových kritériích.

1 komentář u „Kostelecké papalášství“

  1. Dobrý den, vážený pane Žůrku, náhodou jsem narazil na Váš článek ohledně porušování zákona ve Vaší obci a jak jsou porušována práva zastupitelů vyjádřit se v radničních novinách. Sám jsem byl v září 2020 pošpiněn bez jakékoli možnosti se bránit. Velice smekám před Vaší pílí dotáhnout intriky až k soudu a blahopřeji k výhře. Myslíte, že bych mohl podobně jako Vy uspět i já? Podíval byste se na odkaz našeho maloměsta a na Mikulášovické noviny 9/2020? http://www.mikulasovice.cz/cz/mikulasovicke-noviny.html
    A máte odvážné stránky, také bychom takovéto potřebovali. Předem děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *