Kácení stromů v obci

Dokumenty ohledně kácení stromů v extravilánu obce a následné kontroly Inspekcí životního prostředí.


Dne 14.12.2015 proběhla na Obecním úřadě kontrola Inspekce životního prostředí. Protokol z kontroly, či zmínku, že kontrola proběhla, jsem nenašel v žádném zápise z jednání RO nebo ZO. Jakožto nástroj kontroly činnosti veřejné správy dávám touto cestou dokument k dispozici široké veřejnosti. Pokud nechcete číst celý protokol, podívejte se na zjištěné skutečnosti.

protokol_kostelec_Page_1
protokol_kostelec_Page_2

Pozornosti doporučuji také závěr kontroly.
protokol_kostelec_Page_2

Z popisu zjištěných skutečností a závěru vyplývá, že vydávající úřední osoba (p. Hlobil jako statutární zástupce Obecního úřadu) se při vydávání rozhodnutí neřídil úkoly a postupy předepsanými zákonem. Žádné z rozhodnutí neobsahuje bezpodmínečný dendrologický posudek a neukládá náhradní výsadbu. Absentuje nabytí právní moci, které by měl stvrdit vydávající Úřad či úřední osoba.

Rozhodnutí, jež byla předmětem kontroly.

Dokumenty jsou publikovány tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) a Inspekcí životního prostředí na základě mé žádosti podle zákona 123/1998 Sb. o poskytování informací o životním prostředí.


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

V přenesené působnosti působí Obecní úřad jako výkonný nástroj státu pro státem řešené/spravované agendy. Statutárním zástupcem Obecního úřadu v našem případě je starosta Hlobil a je jen a pouze na něm zabezpečení výkonu agendy přenesené působnosti. Některá agenda je starostou delegována – např. matriční nebo CzechPoint (výpisy, ověřování, apod) a to řeší matrikářka. Do agendy starosty dále patří např. ochrana přírody a krajiny či další činnosti.

V samostatné působnosti působí obec se svou typickou strukturou: starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Obec řeší místní záležitosti; v podstatě všechno ostatní co není v pravomoci Obecního úřadu. Starosta rozhoduje o záležitostech svěřených mu radou obce a plní úkoly vyplývající ze zákona 128/2000 Sb. a dalších zákonů. Statutární zástupce obce je v našem případě opět starosta Hlobil. Zastupuje jej místostarostka. Uvolněný a plně placený funkcionář je starosta, částečně placená (asi 20% platu starosty) je místostarostka. Je zřejmé, že zodpovědnost za kompletní řešení veškeré agendy obce je opět na starostovi, a nepoměrně menší část pak řeší místostarostka.

V tomto konkrétním případě ochrany přírody a krajiny obec požádá Obecní úřad o rozhodnutí ohledně kácení. Obecní úřad vystaví rozhodnutí a doručí ho obci. Zjednodušeně řečeno starosta (ve dvojroli 2 úřadů) sám sobě vyhotoví úřední rozhodnutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *