Záměrná Hlobilova lež, nebo ztráta paměti?

Dohledal jsem v archivech doklady, jak to tenkrát bylo s volbou starosty ve volbách roku 1990. Protože už to je 24 let, pana Hlobila zasvrběla dlaň a pokusil se lží změnit historii obce.


V květnu roku 2009 jsem se vrátil ke kořenům naší rodiny, do našeho domu v Kostelci. Měl jsem logickou potřebu poznat co se v mezičase v obci odehrálo a pochopit jak obec a lidé uvnitř žijí. Často jsem se přitom potkával s termínem šestidenní starosta. Bral jsem to spíš jako nějaký lokální folklór, kterému rozumí jen místní a moc jsem nad tím nepřemýšlel.

Po nějakém čase jsem pociťoval zodpovědnost zajímat se také o konání vedení obce a docházel jsem na zasedání ZO. Hostů se nás sešlo jen pár, někdy by to nebylo ani na mariáš. Ale jeden host se nedal přehlédnout. Pán, který si počkal na diskuzi a potom plamenně, květnatě a rozvláčně ventiloval své myšlenky. Netušil jsem o koho se jedná. Zpočátku jsem měl upřímnou snahu pochopit a porozumnět myšlence co nám chce sdělit. Po několika vystoupeních jsem pochopil, že to je marná snaha. Scénář jeho vystoupení byl v podstatě stejný: u druhé věty jste přestali chápat myšlenku sdělení, přeskakoval z tématu na téma, ale hlavně dlouho a únavně mluvil.

Řekl jsem si, lidé jsou různí a je to jeho styl života co si zvolil. Pokud neškodí obci a neubližuje lidem, tak ať se projevuje jak chce. Máme ostatně demokracii a pluralita názorů a činů k ní patří.

Blížily se volby a mnohé se začalo měnit. Předně nešlo přehlédnout aktivitu p. Hlobila, jak s diplomatkou v ruce intenzivně obchází obec. A pak jsem těsně před volbami našel ve schránce zvláštní list papíru. Byl to rozhovor z obecního zpravodaje Kostka č. 3/2014 uveřejněného na straně 8. Zaujala mne především tato část odpovědi na otázku redaktora (volně interpretuji), zda byl v minulosti šestidenním starostou.

Hlobil Kostka 1410

Ti z Vás co mne znají si dokáží představit, jak mne tato věta nadzvedla. A protože p. Hlobil své tvrzení nedoložil, začal jsem pátrat. Přeci dokumenty o tak zásadním úkonu jako je volba starosty – statutárního zástupce obce – musí někde existovat a být dohledatelné. Je to právní úkon, který musí mít své náležitosti a oporu v zákoně. První co mi napadlo byla obecní kronika. Stránku, která je věnována volbám roku 1990 si můžete přečíst zde.

kronika - volby 1990

Kronikář jasně popsal co se odehrálo:

  • 5.12.1990 zasedlo úvodní zastupitelstvo a zvolilo 9 hlasy p. Hlobila starostou (viz obrázek výše)
  • 10.12.1990 rozhodlo ZO, že funkce starosty bude uvolněná (viz obrázek níže)
  • 11.12.1990 předal starosta Hlobil písemnou rezignaci na funkci starosty
  • 19.12.1990 zasedalo 2. ZZO a zvolilo starostou p. Weinlicha

kronika - volby 1990

Ze záznamu kroniky je tedy naprosto zřejmé, že p. Hlobil se legitimně a regulérně 5.12.1990 stal volbou zastupitelů starostou obce Kostelec u Holešova a následně po 6 dnech ve funkci dne 11.12.1990 odstoupil rezignací dle litery zákona. Tedy je pravda, že starostou byl 6 dní.

Samozřejmě někdo může namítnout, že kronikář to popletl. Je to možné, ale dost nepravděpodobné. Kronikáři jsou poměrně hodně vzděláváni v tom, jak mají vést kroniky, jak je psát a formulovat objektivní skutečnosti.

Abych předešel dohadům, vydal jsem se hledat ještě pádnější a silnější důkazy – zápisy z 1. a 2. zasedání zastupitelstva obce. Našel jsem je a potvrdily mé tvrzení z názvu blogu: buď pan šestidenní starosta Hlobil záměrně lže, nebo trpí ztrátou paměti. Posuďte sami.

Pokud nechcete studovat a procházet výše uvedené dokumenty, nabízím rychlejší pohled na podstatné části:

volba starosty 5.12.1990
ZO 1 zapis_Page_2

přijetí funkce a úvodní projev 5.12.1990
ZO 1 zapis_Page_3

Určitě Vaší pozornosti neunikl text v zápise: „… poděkoval za důvěru a přijal úřad starosty obecního úřadu. …“. Pokud větu ze zápisu porovnáme s veřejným tvrzením šestidenního starosty Hlobila „… kandidát převzetí funkce odmítne, ke zvolení … nedošlo a kandidát se v důsledku volby nemohl stát starostou.“, musí být každému kdo chápe psaný text jasné, že někdo lže a překrucuje historická fakta. Papírový dokument z 5.12.1990 to nebude. Zbývá nám tedy náš aktuální starosta obce s vypáleným cejchem překrucovače historických faktů.

Niže je rychlý pohled na podstatné části z 2. ZO s novou volbou starosty.

podklady předsedajícího 19.12.1990
ZO 2 podklady jednani_Page_1

usnesení 19.12.1990
ZO 2 usneseni

zápis 19.12.1990
ZO 2 zapis_Page_1

Je korektní (abych předešel spekulativním výkladům) věnovat se ještě uváděné podmínce p. Hlobila, že „bude vykonávat funkci při zaměstnání“. Tehdy platný zákon o obcích 367/1990 Sb. v § 29 odst. 3 „složení slibu s výhradou“ považuje za ztrátu mandátu. Z litery zákona je tedy zřejmé, že podmiňovat přijetí mandátu či funkce nějakou podmínkou nelze. Je to celkem logické, protože z kandidatury by se pak mohl stát obchod a to zákonodárce určitě nechtěl. Druhý a podstatnější protiargument je, že 5.12.1990 po regulérní volbě šestidenní starosta ve své řeči nejprve funkci bez výhrad přijal a až na konci svého projevu uvedl, že bude vykonávat funkci starosty při zaměstnání. To ostatně bez problémů mohl, protože dle tehdy platného § 32 zákona 367/1990 Sb. „během uvolněné funkce zůstává pracovní poměr a pracovní poměr nelze ze strany zaměstnavatele rozvázat“ (text volně interpetován).

Dovolím si shrnout fakta, která mají oporu v zákonech: p. Hlobil kandidaturu na starostu neodmitnul, řádně byl zvolen a řádně přijal funkci starosty. De jure byl starostou po dobu 6 dnů až do své písemné rezignace. Ostatní slova jsou jen prohlášení bez právní opory nemající význam a souvislost s právním aktem volby statutárního zástupce. To že po 6 dnech rezignoval je fakt. Jaké jsou důvody rezignace je z právního hlediska nepodstatné, protože uvádění rezignačních důvodů zákon neuvádí ani nevyžaduje. Jinými slovy, rezignující si může napsat cokoliv.

Moje kostelecká babička s dědou mi vždy říkali: lhát se nemá. Je sice jiná doba, ale dezinterpretovat historická fakta, překrucovat historii lhaním je opravdu špatně. Odstup 24 let se může zdát dostatečný, aby se šestidenní starosta Hlobil pokusil o účelové vymytí pravdy z myslí lidí. My jako občané i jako obec bychom měli být ostražití, aby k takovým excesům nedocházelo. Měli bychom bránit pravdu, demokracii, právo a spravedlnost každého z nás a zároveň nás všech. Každý na své úrovni, každý svou měrou. Jsem přesvědčen, že aktuálně nejvyšší představitel obce nemá právo nás všechny takto obelhávat a pokřivovat pravdu. Věřím tomu, že ve svém přesvědčení nejsem a nebudu sám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *