Praporky do oken, protože pěkné domy a zahrádky nestačí při úsilí o lepšího člověka

Není třeba nadále spekulovat, v čem chce kandidátka Hlobilova uskupení pokračovat. Do schránek nám doručili popis konkrétních kroků. Cílem prý nejsou pěkné domy, lepší bydlení, zahrada a květiny, protože ty již nestačí k plnohodnotnému životu v obci. Usilovat je prý potřeba o lepšího člověka, lepší rodinu. To bychom se mohli zase vrátit k vyvěšování praporků se srpem a kladivem do oken a komise vytvořená Hlobilovou kandidátkou by mohla kontrolovat správnost pořadí vyvěšených praporků. Jedince, kteří by nedostatečně usilovali o lepšího člověka, by mohla komise kontrolovat doma, zda má dostatečné základy mravní, když se neprojevuje v zevnějšku. Brrr! To si opravdu Hlobilovo uskupení myslí, že třetí volební období vystačí s recyklovanými prázdnými komunistickými hesly? Že se lidé v obci dobrovolně podvolí, aby jim vedení obce aktivně zasahovalo do jejich životů, názorů či myšlení?

Ano, již třetí volební období má Hlobilova kandidátka ve svých cílech políčeno na „úsilí o lepšího člověka“. Napřed jsme se tomu smáli, jak by takovou bezobsažnou frázi mělo zastupitelstvo či Rada obce realizovat. Už samotný výraz „lepší člověk“ vyvolává více otázek než odpovědí při pokusech o definování konkrétních charakterových vlastností, či chování takového jednotlivce. Ale Rada obce cestu našla. Spoluobčan obce Kostelec u Holešova a člen Hlobilovy kandidátky 18. prosince 2017 násilím vnikl na můj pozemek, kde mne opakovaně fyzicky napadl, následně násilím vnikl do domu, kde mě opětovně fyzicky napadl. Protože atmosféra v obci byla napjatá, požádal jsem 30.12.2017 lídra kandidátky a starostu obce, aby situaci zklidnil. Rada obce schválila 8.1.2018 usnesení, kde se nepřímo postavila na stranu pravomocně odsouzeného agresora

odpověď Rady obce na mou žádost o zklidnění situace v obci po mém napadení 18.12.2017

Postoj Rady obce, kdy bagatelizuje jednání agresora, je navíc v ostrém rozporu s videozáznamem z napadení promítaným při jednání soudu a svědeckými výpověďmi před soudem ohledně konání agresora: „děláš bordel v dědině“, „děláš bordel na zastupitelstvu“. Dokonce i sám agresor u soudu svou vypovědí potvrdil, že nemohlo jít o „neuvážené, zkratovité jednání“, jak tvrdí Rada obce.

z výpovědi obviněného agresora na soudě v Kroměříži (protokol o hlavním líčení z 10.5.2018)

Zajímavé je také si připomenout jména členů Rady obce, kteří se nedistancovali od násilného chování v obci a hlasovali pro usnesení č. 8/1R/2018 dne 8.1.2018.

hlasování o usnesení Rady obce ze dne 8.1.2018

V souvislosti s hlasováním 8.1.2018 „o lepším člověku“ je velmi poučné nahlédnout na první místa aktuální kandidátky Hlobilova uskupení, co má v programu usilovat o lepšího člověka.

kandidátní listina Hlobilova uskupení pro komunální volby 2022

Určitě si laskavý čtenář sám udělá názor, co si v praxi Hlobilovo uskupení představuje za pojmem „lepší člověk“.

Letáky 2014 a 2022

Zajímavé je porovnání letáků Hlobilova uskupení z roku 2014 a 2022 (v roce 2018 žádný leták ve schránce nebyl).

volební letáky Hlobilova uskupení: vlevo rok 2014, vpravo rok 2022

Jako první mě zaujala téměř stejná grafická úprava, kterou se za 8 let nikdo neobtěžoval změnit. Při bližším prozkoumání to ale není jen grafická úprava, na kterou za 8 let nikdo nesáhl. Bez úpravy byly z osm let starého materiálu recyklovány slogany, výkřiky do tmy či sliby.

volební letáky Hlobilova uskupení s barevně vyznačenými shodnými částmi (vlevo rok 2014, vpravo rok 2022)

Za nejzajímavější posun Hlobilova uskupení, kromě prořídlých řad kandidátů, považuji hlavní slogan. V roce 2014 to byla fráze lídrovského sebevědomí: „Nabízíme změnu“. Slogan roku 2022: „Chceme se podílet na správě obce“ zní jako ustrašené pípnutí uštvané zvěře zahnané do kouta: „Přisedli bychom si. Zn. židli máme vlastní“. To už není původní sebevědomé „povedeme obec“ z roku 2014, ale „dejte nám alespoň líznout nějakou neškodnou funkcí“.

1 komentář u „Praporky do oken, protože pěkné domy a zahrádky nestačí při úsilí o lepšího člověka“

  1. Pan Hlobil mluví o lepším člověku, přitom pár let zpět lítal po Kostelci s drby, jenom aby toho Žůrka pošpinil. A takový člověk chce být příkladem a píše o lepším člověku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *