Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!

Překvapivě snadno si necháváme ukrást obsah Svobody a Demokracie od vládnoucího establishmentu. Z centra, kde jsou dějinami vytvářena pravidla, je do Kostelce u Holešova cesta tak dlouhá, že Svoboda a Demokracie přišly o svůj smysl a obsah. V naší obci se přeměnily na dvě fráze zařazované do bezobsažných projevů minulostí vyškolených aparátčíků.

Myslel jsem si, že se Svobodou a Demokracií obsaženou v zákonech bude náš obecní establishment zacházet alespoň s úctou a respektem. Úcta ke svobodě slova, respekt k demokracii vyjádřit svůj názor.

V září 2017 redakce periodika Kostka vykopala Svobodu a Demokracii do tmavého kouta: „Cílem celé redakce je … působit lidem radost a podávat dobré zprávy. Špatných je dost.“ (Kostka č. 3, strana 6). Minulostí natrénované praktiky naskočily jako Pavlovův reflex – my určujeme co se smí a co ne, my budeme za vás rozhodovat co je pro vás dobré.

„Děláš bordel v dědině, problémy v zastupitelstvu!“ – svůj řev doprovázel odsouzený M.P. ranami pěstí, když násilím vniknul na můj pozemek a do mého domu 18.12.2017. „Můžete si za to sám, protože veřejně šíříte informace, co se nám nelíbí“, s ranou se k M.P. 8.1.2018 přidala rada obce obecního establishmentu. Rány jsem utržil nejen já, ale i Svoboda a Demokracie u nás v obci.

2018. Čtyřlístek starosta Hlobil a redakční rada (Andrlíková, Pospíšilíková, Mikešková) ztratili poslední stopy pudu sebezáchovy a uvádějí do obecní praxe svůj výklad Svobody a Demokracie. Namísto otištění mého textu doplňující informace garantovaného zákonem, redakční rada publikuje: „Doplňující informace je totožná s již otištěným článkem.“ (Kostka 2/2018 strana 8) a „Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8.“ (Kostka 3/2018 strana 5). Že můj text není totožný s publikovaným vím já a Čtyřlístek. Že Čtyřlístek veřejně lže vím já, ale nikoliv čtenáři periodika Kostka. Obecním establishmentem byla do prachu cesty zašlapána Svoboda a Demokracie. Nezbývá než zvednout hlavu a vrátit Svobodu a Demokracii pod vládu práva, nechat promluvit moc soudní.

11.7.2018 a 9.10.2018 podávám 2 žaloby na obec Kostelec u Holešova. Odvolací Krajský soud v Brně 31.7.2019 plně rozhodnul ve prospěch mých 2 žalob. Krajská odvolací soudní moc podpořila návrácení ztraceného sebevědomí Svobodě a Demokracii u nás v obci. Navzdory názorům obecního establishmentu a Okresního soudu vyřkla odvolací Krajská soudní moc pravomocné rozhodnutí o nutnosti dodržovat zákon při naplňování obsahu a smyslu Svobody a Demokracie.

Zdálo se, že Svoboda a Demokracie se díky pravomocnému rozsudku soudu mohou v naší obci přestat bát. Mohou vylézt z tmavého kouta, kam byly před časem zahnány a hrdě opět pozvednout hlavu při prezentování svých hodnot. Lidé v Kostelci u Holešova by si to dozajista zasloužili.

Opatření uložená soudem establishment obce splnil. Kontroly nad Svobodou a Demokracií v obci se ale nový Čtyřlístek – starostka Pospíšilíková a redakční rada (Andrlíková, Surala, Mikešková) – vzdát nehodlá. Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková ve svém vystoupení na zastupitelstvu č. 6 dne 1.10.2019 v bodě 13 opět vykazuje Svobodu a Demokracii do temného kouta, protože ona bude nadále určovat, co se smí napsat a co ne, co je pro občany obce Kostelec u Holešova dobré a co je zbytečné. Přepis jejího vystoupení: „21:28 Ten příspěvek, ten poslední, jsme vám zkrátili o ten první odstavec. 21:46 (příspěvek) Se týkal jenom vás, vaší osoby a vašeho kvílení, že se vám ubližuje. Protože to kvílení už bylo v těch prvních soudem … přinucených, soudem přinucených … abysme je otiskli, tak to kvílení tam bylo, takže už jsem považovala za zbytečné to kvílení znova opakovat.“

Podobná touha o udržení kontroly nad Svobodou a Demokracií byla cítit z některých vyjádření v diskuzi k rozsudku o prohraném soudním sporu (ZZO č. 6, bod 13). Na stránkách obce budete diskuzi v zápise hledat marně.

Hlobil P. ml: Na volené osoby se nevztahuje zákoník práce, kterým se oháníte. ZO se před zahájením soudních jednání odmítlo s vámi dohodnout a proto by jste měl požadovat náhradu škody po celém zastupitelstvu.
Hlobil P. st.: Jako starosta jsem se řídil zákonem o obcích, neobdržel jsem mandát od zastupitelstva cenzurovat články do Kostky. I kdyby ZO rozhodlo, že mám zaplatit tak nezaplatím a potom je na vás, pane Žůrku, aby jste to dal k soudu.
Hlobil P. ml.: Do doby než rozhodl soud platilo usnesení zastupitelstva, škoda vznikla soudními poplatky a zastupitelstvo mohlo této škodě předejít, kdyby schválilo dohodu, ale zastupitelstvo schválilo, ať věc dojde k soudu.
Andrlíková Š.: Zastupitel hrubě uráží čtyři lidi, tím, že je obviňuje z protiprávního jednání. Bývalý starosta, pokud by kontroloval články, tak by byl ve střetu zájmů a to nikdy nedělal.
Hlobil P. st.: Rozhodnutí soudu respektuji, ale v žádném případě se s ním neztotožňuji.
Hradil M. : Tento bod bychom neměli vůbec projednávat, škoda není jasně stanovena a ještě běží lhůta na odvolání.

Bude nutné opět nechat promluvit soudní moc pro obranu Svobody a Demokracie v obci? Nestačí jeden rozsudek, jeden prohraný soudní spor pro ponaučení a zjednání nápravy?

ZZO č. 7 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 7 konaného dne 7. listopadu 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 5:52.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 6. Délka 7:45.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Anonymizovaná verze. Délka 16:14.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na opravu 3 bytů v Domově seniorů. Délka 4:43.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 6/2019. Délka 2:57.

Bod 6 programu: žádost o dotaci Hospic na Svatém Kopečku. Délka 2:21.

Bod 7 programu: diskuze. Délka 1:30.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:17.

 

Zápis ze ZZO č. 7 naleznete zde.