Otevřený dopis starostovi obce Kostelec u Holešova Ing. Petru Hlobilovi

Vážený pane starosto,

tento otevřený dopis Vám zasílají opoziční zastupitelé právě končícího volebního období. Jsou to zastupitelé, kteří v jeho průběhu odstoupili, i ti zastupitelé, kteří je v jejich funkcích vystřídali.

Chceme Vám především oznámit, že nesouhlasíme s Vámi prezentovaným obrazem nás, opozičních zastupitelů, jakožto nepřátel obce. Tedy těch, kteří kladou Vašim „zaručeně pozitivním“ aktivitám překážky. Obraz nepřítele ve formě opozice, která nemá nárok vyjádřit se k záležitostem obce, protože toto právo si přisuzujete výlučně Vy a současná Rada obce.

Odmítáme Vaší představu, že opoziční zastupitelé musí souhlasit s koaličními návrhy, jakkoliv jsou tyto návrhy nestandardní, mylné, či přímo zcestné a hlasovat pro ně. Připomínáme Vám Váš příspěvek v obecním periodiku Kostka č. 2/2017, ve kterém nám upíráte právo mít jiný názor než ten, který prosazujete Vy. Zneužil jste obecní periodikum Kostka k vytváření obrazu nepřítele. Vyžadujete povinné podřízení se menšiny většině dle zásad demokratického centralizmu, což je princip ideologie marxismu-leninismu.

V průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce (č.29) jste řekl, že „zastupitelstvo bylo polarizované“. Příčinu této polarizace ovšem nevidíte v sobě samém. Přitom Vy jste způsobil odchod čtyřech z pěti opozičních zastupitelů, tedy odchod 80-ti % z nich. Myslet si pak, že jejich náhradníci budou s Vámi konformní, že Vás podpoří ve Vašich (nestandardních, mylných či zcestných) návrzích, byl omyl. Nezbývá nám než konstatovat, že Vy sám jste příčinou rozdělení zastupitelstva a potažmo i občanů naší obce. Do Rady obce právě končícího volebního období jste nepřizval s výjimkou Ing. Tomáše Marka, který v minulém volebním období členem Rady byl, nikoho z bývalého vedení obce. Tím jste si sám vytvořil opozici. Tu jste svými veřejnými vystoupeními pozurážel obviněními zastupitelů tu „z krádeže obecního majetku“ nebo „z šíření lží a pomluv“ či jinde z „aktivit proti Kostelci u Holešova“. Změna způsobu školního stravování z pozice toho, kdo vyhrál volby, bez ohledu na zastupitele i občany, kteří podali petici proti změně, předvedla styl správy obce, který preferujete – styl pro mnohé neakceptovatelný.

Proč zde hovoříme o polarizaci nejenom zastupitelstva ale také občanů: na zastupitele Ing. Petra Žůrka byly v průběhu probíhajícího (a nyní již končícího) volebního období učiněny dva útoky. Jeden fyzický, kdy jej dne 18.12.2017 na jeho vlastním pozemku (a v jeho vlastním domě!) napadl a zranil opilý člen Vašeho volebního uskupení, který neúspěšně kandidoval do zastupitelstva obce v minulých volbách. Další útok se udál 2.6.2018, kdy další opilý útočník rozbil kamenem okno domu zastupitele Žůrka. Tento útočník kandiduje nyní (v říjnových volbách do Zastupitelstva obce) za volební uskupení Ing. Tomáše Marka. Vy jste se pane starosto nejenom od obou útoků nedistancoval, ale oběma útokům byl (i když v neaktivní roli) přítomen člen současné Rady obce Váš synovec Tomáš Hlobil.

V končícím volebním období jsme byli svědky Vašich opakovaných lží. Neustále tvrdíte občanům naší obce (naposledy se tak stalo v průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce č. 29), „že obec je zřizovatelem školního stravování“. Není tomu tak. Odborem školství Krajského úřadu ve Zlíně bylo již dne 20.11.2016 potvrzeno, že „vykonavatelem školního stravování je právnická osoba SCOLAREST, jejímž zřizovatelem je EUREST“. Další lží, ze které jste byl usvědčen, je opakované popírání svého angažmá v roli šestidenního starosty v roce 1990: ve Vašem rozhovoru v obecním periodiku Kostka 3/2014 a posléze na stránkách naší obce, kde bylo Vaše jméno (u roku 1990) odstraněno ze seznamu starostů obce Kostelec u Holešova.

V neposlední řadě je nutno zmínit objem investic v obci v průběhu Vašeho mandátu a srovnat jej s předchozím volebním obdobím. Vaše investice byly výrazně nižší a to i přesto, že průměrné roční příjmy obce bez započtení dotací v období 2015 až 2017 byly naopak výrazně vyšší (díky změně v rozpočtovém určení daní) než v období 2010 až 2014. Úspěšnost při získávání dotací pro tyto Vaše investice jsou dokonce 7,2 krát menší, než tomu bylo v minulém volebním období. Nebyl jste ochoten využít zkušeností svého předchůdce, kterého jste vytlačil do opozice.

otevreny dopis_Page_2

Pane starosto Hlobile. Jako první muž obce jste opakovaně selhal. Proto Vás vyzýváme: Přijměte odpovědnost za své činy a odejděte z komunální politiky obce Kostelec u Holešova!

2. října 2018

Ing. Martin Dulava, Ph.D.; Rudolf Furch; Alois Hradil; Petr Měrka; Luděk Mlčák; Radek Pospíšilík; Ing. Petr Žůrek


Tento otevřený dopis byl v tištěné podobě s podpisy doručen do schránek obyvatelům obce Kostelec u Holešova a Karlovice.

originál podepsaného Otevřeného dopisu