O co vám jde pane Žůrku?

Během sedmihodinového  prosincového ZZO č. 9 mi pan Hlobil několikrát položil otázku: O co vám jde pane Žůrku? Z videa ZZO je zřejmé, že prostor pro pragmatickou odpověď a argumenty byl minimální.

Po prosincovém ZZO č. 9 jsem cítil zodpovědnost odpovědět na několikrát položenou otázku a vysvětlit svoje postoje. 3 dny po zastupitelstvu jsem 11.12.2015 rozeslal všem zastupitelům e-mail s odpovědí, který je vám k dispozici k přečtení.

Předně bych rád zopakoval co jsem řekl a napsal již mnohokrát. Chci rozvíjet a hájit zájmy obce a občanů Kostelce u Holešova. Nikdy jsem nebyl proti, že by obec měla do něčeho z obecních peněz zainvestovat. Pokud jsem něco oponoval, tak to byl způsob, jak toho má obec dosáhnout. Jinými slovy legálnost procesů od schválení zastupitelstvem či radou, transparentností zakázek a výběrových řízení, soulad všech kroků se zákonem. Víte, doba se hodně posunula. Už to není o prostém nadšení, že v obci za veřejné peníze a třeba i částečně svépomocí, uděláme něco pro sebe. Dnes je to především a hlavně o procesech a dodržování zákonů při nakládání s věřejnými financemi a majetkem. Vzniklo a neustále vzniká mnoho zákonů jako pojistky proti potenciálnímu zneužívání veřejných a evropských peněz. Je to celkem logické. Obce a města si historicky vydobyla poměrně velkou samostatnost, svobodu a pravomoce. A k tomu má většinou místní kontrolní mechanismy. Proč ne, zní to logicky. Ovšem ve chvíli, kdy do obce dorazí peníze ze státního rozpočtu nebo EU, tak se logicky stát či EU bude zajímat, jak obec s penězi nakládá. A jsme u nezbytných byrokratických procesů, které obec musí plnit tak jak jí zákon přikazuje.

Dovolím si tady zmínit jeden zásadní princip, který možná neznáte, či si jej neuvědomujete. Občan může činit cokoliv, co není zákonem výslovně zakázáno. Obec (instituce) může činit pouze to, co je jí zákonem dovoleno. Toto je dost zásadní rozdíl a ne všichni si to uvědomíme když přejdeme z „právního stavu“ občan do role instituce. Jako občané máme zhruba povědomí, v čem nás zákon omezuje (co nám zakazuje). Většinou to intuitivně cítíme, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Jako instituce (obec) už s intuicí nevystačíme. Obec se musí řídit exaktním textem zákonů a paragrafů a přesně dle nich konat. Naprosto špatně je volná interpretace zákonů obcí. Vykládat zákon má právo jen a jen soud.

Během posledních několika let jsem kvůli výběrovým řízením na digitalizaci kina projezdil několikrát republiku. Jednal a pomáhal jsem mnoha starostům, místostarostům či zastupitelům. Byla (a je) to pestrá zkušennost, jak jinde vedou obec/město. Jak řeší investice za podpory grantů. Jak města/obce zvládají veřejné zakázky (VZ) a jak mají/nemají zvládnuté procesy okolo VZ. Někde jsme to zvládli rychle a napoprvé (6 měsíců), někde to trvalo 2,5 roku, někde jsme museli řešit stížnosti od ÚHOS. I když jsem u VZ plnil roli přizvaného odborníka, snažil jsem se místním naslouchat a tím vlastně své znalosti obohacovat. Když jsem se stal zastupitelem v naší obci tak jsem se domníval, že obec a zastupitelé Kostelce mé zkušennosti, jak ve VZ nedělat chyby a jak nepostupovat v rozporu se zákonem, ocení a využijí. Asi moje nadšení pro věc bylo předčasné. Možná to bude chtít více času. Možná bude potřeba počkat na razantnější chybu, která ostatní zastupitele zvedne ze židlí a uvědomí si spoluzodpovědnost za chyby při rozhodování. Já svůj postoj nezměním. Chci a musím postupovat v souladu se zákonem. Jsem spoluzodpovědný za konání v obci. A jestliže dokáži rozpoznat, že je konáno v rozporu se zákonem, musím se jako občan i jako zastupitel pokusit o nápravu.

Pan Hlobil často na můj účet cituje můj slib zastupitele: „… funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kostelec u Holešova a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR“. Poukazuje však jen na první část textu „zájmu obce a jejích občanů“ s tím, že nejednám v zájmu občanů a obce. Přečtěte si pozorně celý text slibu. Jeho nedílnou součástí je i druhá polovina věty „budu se řídit Ústavou a zákony ČR“. Jinými slovy je nemyslitelné, abych nadřazoval zájem obce a občanů nad Ústavu a zákony. To přece není možné. Naposledy byl takto nepravomocně odsouzen starosta Lipnice na 3 roky s podmínkou na 5 let, že kvůli dobru obce porušoval zákony. Tak touto cestou opravdu nepůjdu.

Vedení obce je veřejný výkon státní správy. Slovo veřejný není nadarmo tučně. Na obci se pracuje s veřejnými prostředky a spolu s konáním vedení obce musí být pod veřejnou kontrolou. Tak to je v ostatních obcích, tak to je ve městech, tak to je v parlamentu a senátu, tak to je ve vládě. Bez veřejné kontroly to v demokracii nejde. Samozřejmě ve velké politice veřejnou kontrolu dělají hlavně média, neziskovky a v menšině jednotlivci. U nás v obci veřejnou kontrolu musíme dělat my sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Je to především náš zájem o naší obec. To že se dosud minimum lidí zajímalo o veřejnou kontrolu není správné. Možná je to nezajímalo, možná se báli, možná nevěděli jak na to, možná problematice nerozuměli. Netuším, kde je pravda. Ale určitě vím, že co se děje na zastupitelstvu by občané měli vědět a vidět. Jaká rozhodnutí udělá vedení obce a jak je vyhodnotí kontrola, by občané měli vědět. Takže s dovolením budu pokračovat ve veřejné kontrole, budu občanům Kostelce dohledávat a zveřejňovat informace, které se k nim třeba nedostaly. Budu pokračovat s upozorňováním na nesoulad se zákony při výkonu obecní samosprávy. Cítím to jako povinnost k obci a občanům, jestliže znalosti k dané problematice mám. A proč to dělám na tomto serveru kostelecuholesova.eu? Rozhodnutí padlo po prosincovém ZZO č. 9. Záznamu je 7 hodin, ale zkuste si pustit třeba úvodní bod a věřím, že mi dáte zapravdu. Klidně a pragmaticky vysvětlit fakta opravdu nešlo. Odpovědět na položenou otázku nápodobně. Výkřiky „to si čti doma svý starý“ při mojí citaci zákona jsou jen smutným koncem kulturnosti ZZO. Předsedající vlastně schůzi ani moc neřídil, lidé se překřikovali, jednací řád ZO nikdo moc nedodržoval. Došel jsem k závěru, že jedině publicistický blok s videozáznamy, dokumenty a texty by mohl dojít sluchu a zraku občanům Kostelce.

Nezlobím se na nikoho, že stejně jako já nevidí nesoulad se zákony v konání vedení obce. Chápu, že zvyknout si na něco nového chvilku trvá. Věděl jsem, že těch 20 minut pokoření z úvodu prosincového ZZO č. 9 kvůli natáčení kamerou musím vydržet. Věděl jsem, že mám pravdu. Věděl jsem, že 10 zastupitelů hlasujících proti natáčení pravdu nemá. Stejně jako většina protestující veřejnosti. Na záznam a dokumenty od nadřízených orgánů se můžete podívat v dříve publikovaném příspěvku. Na tomto konkrétním případě jsem chtěl demonstrovat, že hlasující většina zastupitelů nemusí mít právně správný názor. Netuším, jestli někdo dokáže ocenit, že zavčasu předjímám chyby, kterých by se obec mohla omylem, nebo z neznalosti dopustit. Možná to není politické, ale cítím povinnost obec a občany na potenciální nesoulad se zákony dopředu upozorňovat. Je to naše obec. Jsou to naše chyby, ale i pozitivní výsledky. A smyslem našeho konání by mělo být, aby chyb bylo co nejméně a pozitivních výsledků co nejvíce.

3 komentáře u „O co vám jde pane Žůrku?“

  1. Petře, drž se. Je to dlouhá cesta na kterou ses vydal, ale věřím tomu, že jedině tím, že každý z nás bude trochu angažovaný, je šance to začít měnit. Držím ti moc a moc palce, abys vydržel a abys nezůstal v tomhle snažení sám. To strašně vyčerpává! Myslíme na tebe, a moc ti fandíme!

  2. Dobrý den,
    moc Vám fandím, pěkně zpracované dokumenty. I když věřím, že to asi všichni nepochopí, že to děláte pro všechny lidičky v obci, budou to brát jako boj proti starostovi. Přitom ve všech městech i v některých obcích se dělá záznam ze zastupitelstva
    tak si to mohou přehrát všichni občané a mají tak aspoň přehled co se děje.
    Hodně štěstí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *