Archiv rubriky: ZZO č. 24

ZZO č. 24 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 24 konaného dne 14. prosince 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 6:39.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 23. Délka 8:20.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:26.

Bod 4 programu: zpráva Finančního výboru ohledně vyúčtování dotací spolkům. Délka 3:52.

Bod 5 programu: rozpočet obce na rok 2022. Délka 7:15.

Bod 6 programu: postup změny č. 1 Územního plánu obce. Délka 1:11:09.

Bod 7 programu: dodatek SoD rekonstrukce Dům Seniorů. Délka 1:20.

Bod 8 programu: výmaz předkupního práva. Délka 7:31.

Bod 9 programu: rozvojový program obce na roky 2022-2027. Délka 9:55.

Bod 10 programu: žádosti o dotace. Délka 14:18.

Bod 11 programu: odměny členům Kulturní komise. Délka 2:23.

Bod 12 programu: info o průběhu rekonstrukce Domu Seniorů. Délka 18:16.

Bod 13 programu: měření Městskou policií Holešov v obci. Délka 24:02.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:45.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:26.

Zápis ze ZZO č. 24 naleznete zde.

ZZO č. 24 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 24 konaného dne 19. září 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 24 + návrh kontrolního výboru. Délka 12:42.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 23  a písemný dotaz ohledně plnění usnesení. Délka 14:17.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 6:09.

Bod 4 programu: nové usnesení o vyhlášení veřejné zakázky, vyloučení uchazeče a schválení vítěze veřejné zakázky mimo režimu zákona 134/2016 Sb. dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek „Modernizace veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RV01“. Délka 51:09.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření. Délka 1:43

Bod 6 programu: podpora pro Hospic na Svatém Kopečku. Délka 1:53

Bod 7 programu: diskuze. Délka 40:01.

Bod 8 programu: závěr. Délka 0:44.

Zápis ze ZZO č. 24 naleznete zde.