Nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova

Dne 8.12.2015 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova.Zřejmě jako první v historii ZO a nejspíš i obce jsem využil své právo zaručené článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nepochybně jsem tím téměř všechny zaskočil – zdejší právní povědomí o právech a povinnostech vyplývajících ze zákonů je zde, až na výjimky, na velmi nízké úrovni.

Ostatně posuďte sami na sestřihu videozáznamu. Z původní 20ti minutové debaty jsem ve výsledném 11,5 min. sestřihu pro přehlednost vynechal pouze informace netýkající se pořizování záznamu.

Informace o pořizování audiovizuálního záznamu

V souladu se zákonem jsem přítomné vyvěšeným dokumentem informoval o pořizování audiovizuálního záznamu. Samozřejmostí je registrace v rejstříku Úřadu pro ochranu osobních údajů; moje registrace má číslo 0063805.

Přestože jsem ohledně legálnosti pořizování videozáznamu ze ZO sděloval p. Hlobilovi a jeho koaličním zastupitelům dostatečně mnoho podložených argumentů a faktů, odmítali je akceptovat. Nezbývalo mi jiné, než požádat vyšší autority – Ministerstvo vnitra – o zaslání stanoviska.

10621 pořizování videozáznamu na ZZO_Page_1

Odpověď MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na mou žádost si můžete prohlédnout zde. První přílohou k odpovědi je stanovisko ODK MV č. 7/2008.2008-7_(zvukovĂ©_a_obraz._záz_ze_ZO)_Page_1

Druhou přílohou je stanovisko UOOU č. 2/2013.

2-2013 UOOU_Page_1

Nezbývá než doufat, že p. Hlobil a jeho koaliční zastupitelé si prostudují stanoviska a výklady právních nadřízených autorit a budou s pokorou a úctou respektovat a dodržovat zákony této země, jak ostatně ve svém slibu zastupitele slíbili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *