Archiv rubriky: ZZO č. 8

ZZO č. 8 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 8 konaného dne 12. prosince 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 8:10.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 7. Délka 1:58.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 28:51.

Bod 4 programu: obecně závazná vyhláška č. 2/2019. Délka 5:43.

Bod 5 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:10.

Bod 6 programu: odměny členům kulturní komise. Délka 6:39.

Bod 7 programu: rozpočtové opatření 7/2019. Délka 4:59.

Bod 8 programu: plnění úkolů v roce 2019. Délka 13:03.

Bod 9 programu: rozpočet na rok 2020. Délka 44:26.

Bod 10 programu: dodatek smlouvy o dílo na opravu Domu seniorů. Délka 11:31.

Bod 11 programu: petice občanů. Délka 1:00:50.

Bod 12 programu: periodikum Kostka – informace. Délka 17:56.

Bod 13 programu: odměny neuvolněným zastupitelům. Délka 2:52.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 16:20.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:54.

 

Zápis ze ZZO č. 8 naleznete zde.