smlouvy o pronájmu obecního nemovitého majetku

Školní jídelna a školní kuchyně v budově ZŠ, č.p. 191

SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r. o.; 1.9.2015-31.8.2022

  • Scolarest-smlouva-o-stravovani (ZZO č. 7 dne 23.6.2015 usnesením 7/a/2 pověřilo starostu Hlobila podpisem smlouvy; RO č. 13/2015 24.6.2015 schválila smlouvu)
  • Dodatek č. 1 (ze dne 31.8.2015; ze zápisů RO a ZO se nepodařilo dohledat, kdo dodatek schválil)
  • Dodatek č. 2 (schválen ZO č. 18 dne 28.2.2017 usnesením č. 23/18Z/2017)
  • Dodatek č. 3 (schválen RO č. 19 dne 25.9.2017 usnesením č. 2/19R/2017)
  • Dodatek č. 4 (schválen RO č. 24 dne 4.12.2017 usnesením č. 4/24R/201)
  • Scolarest -smlouva-o-najmu (ZZO č. 7 dne 23.6.2015 usnesením 7/a/2 pověřilo starostu Hlobila podpisem smlouvy; RO č. 13/2015 24.6.2015 schválila smlouvu)
  • Dodatek č. 1 (ze dne 15.9.2015; ze zápisů RO a ZO se nepodařilo dohledat, kdo dodatek schválil)
  • Dodatek č. 2 (schválen RO č. 14 dne 10.7.2017 usnesením č. 3/14Z/2017)

Dům služeb, č.p. 58

Anna Darebníčková; 1.7.2002-neurčito

Dagmar Procházková; 1.2.2014-30.4.2016

Vlasta Tomčíková; 1.2.2000-neurčito

RESS Group s.r.o.; 1.2.2012-neurčito

MAS – partnerství Moštěnka o.s.; 1.5.2009-31.12.2023

KRODOS BUS a.s.; 1.1.2005-31.12.2009

Kosteláň z.s.;


Veřejné sportoviště (fotbalové, multifunkční hřiště, kluziště)

 

publicistický blog, dokumenty, zákony, názory, komentáře