ZZO č. 3 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 20. prosince 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 8:31.

Bod 2 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:31.

Bod 3 programu: rozpočtové provizorium. Délka 3:09.

Bod 4 programu: schválení rozpočtového opatření 3/2022. Délka 1:05.

Bod 5 programu: schválení určeného zastupitele. Délka 4:07.

Bod 6 programu: příspěvek na stravné. Délka 1:48.

Bod 7 programu: používání soukromého vozidla. Délka 1:02.

Bod 8 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:09.

Bod 9 programu: žádost o odprodej pozemku obce. Délka 3:52.

Bod 10 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 16:38.

Bod 11 programu: zpřístupnění datové schránky a spisové služby obce kontrolnímu výboru. Délka 16:40.

Bod 12 programu: projednání protokolu o kontrole MV ČR. Délka 13:49.

Bod 13 programu: projednání zápisu auditorky. Délka 17:51.

Bod 14 programu: schválení členů finančního výboru. Délka 1:26.

Bod 15 programu: dodatek smlouvy se SFŽP. Délka 10:21.

Bod 16 programu: mimořádné odměny členům KK. Délka 1:55.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 52:56.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:18.

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *