Šméčko za 7 mega?

Plán rozvoje sportu kulišácky ukrýval záměr postavit fotbalistům za 7 miliónů šatny s hospodou o 40ti místech. Pachuť že se jedná o šméčko podtrhují dokumenty z několikaleté přípravy, aniž by byli zastupitelé kdy se záměrem seznámeni.

  1. Květen 2016. Rada obce zamítá cenovou nabídku na dřevostavbu šaten za více jak 6 mil. Kč s tím, že je to moc a je třeba hledat jiné řešení.
  2. Srpen 2016. Rada obce zadává za 25 tis. Kč vytvoření studie fotbalových šaten. Šatny dle studie vychází na 7 mil. Kč. Nikdo se vytvořenou studií nezabýval (není o tom záznam).
  3. Prosinec 2017. Rada obce zadává za 107 tis. Kč zhotovení projektové dokumentace na šatny za 7 mil. Kč.
  4. Červen 2018. Rada obce předloží zastupitelstvu obce dokument „Plán rozvoje sportu“, ve kterém je ukryt plán na šatny za 7 mil. Kč.
  5. Projekt šaten (podobně jako studie) nikdy nebyl zastupitelům předložen k vyjádření, projednání, nebo schválení.

Nechme promluvit fakta.

2.5.2016 RO: 6 miliónů je moc, hledejme jiné řešení.

RO 10/2016 ze dne 2.5.2016, bod 4 kalkulace dřevostavby šaten za více jak 6 mil. Kč.

10 RO 16 zapis rada c. 10_2016 - 2. 5. 2016_Page_2

22.8.2016 RO: nechme zpracovat studii za 25 tisíc Kč.

RO 17/2016 ze dne 22.8.2016, bod 14 objednání „Studie novostavby šaten“ za 25.000 Kč.

17 RO 16 zapis rada c. 17_2016 - 22. 8. 2016_Page_4

4.12.2017 RO: zadání projektu za 107 tis. Kč

RO 24/2017 ze dne 4.12.2017, bod 6 zadání projektové a inženýrské dokumentace na „Novostavbu šaten u fotbalového hřiště“ za 107.000 Kč.

24 RO 17 zapis rada c. 24_2017 - 4. 12. 2017_Page_3

9.2.2018 konečně získáváme studii šaten

Na základě žádosti dle 106/1999 Sb. mi obec poskytuje studii fotbalových šaten.

  • zastavěná plocha 40x10m
  • 4 šatny pro 73 osob (2x hosté, domácí, rozhodčí)
  • klubovna s barem pro 40 osob
  • rozpočet 7 mil. Kč hrubá stavba (!)

K tématu se na FB rozvinula zajímavá diskuze. Příspěvky diskutujících si můžete přečíst zde.

Komentář na závěr

Nemám nic proti chlapeckému fotbalu a proti fotbalu vůbec. Ale opravdu všichni v obci chtějí hrát jenom fotbal? Neměla by se obec zabývat rozvojem a podporou rozmanité škály sportů? Neměla by obec podporovat stejnou měrou dívky jako chlapce? Jsem přesvědčen, že úkolem obce je vytvářet všem dětem a mládeži podmínky pro rozvoj celého spektra volnočasových aktivit – jak sportovních tak mimosportovních či kulturních. Ukázat dětem, že existují i jiné aktivity než kolektivní masový fotbal. Že jsou i individuální sporty nebo menší skupinové sporty. Každé dítě je individuální osobnost a je na nás (obec, škola, rodiče), jestli unikátní zájmy dítěte mu pomůžeme rozvinout, nebo ho znormalizujeme do masově ovladatelné loutky.

Aby nedošlo k mylnému výkladu předchozího textu, naformuluji to jinak. Jestli je to pro děti potřebné, nejsem proti rekonstrukci fotbalových šaten o které se 3 roky šušká. Jako obec bychom měli brát v úvahu potřeby všech občanů obce. Uvažovat s větším nadhledem a komplexněji, kdy a jakou investici máme v čase realizovat. Stanovit si krátkodobé a dlouhodobé investiční priority. A to mi v současné chvíli chybí.

1 komentář u „Šméčko za 7 mega?“

  1. Výstavba šaten za cenu 7.000.000 Kč (navíc pouze za hrubou stavbu) je pro mne těžko představitelná sama o sobě. Co by však pozornému čtenáři nemělo pod vlivem této šokující informace uniknout, to je půdorys, na kterém má stavba vzniknout. Je to neuvěřitelných 40x10m. Budova této velikosti bude mít bezesporu provozní náklady ve výši, kterou těžko pokryje případný nájem z provozu hospody. Naskýtá se tedy reálné nebezpečí, že náklady na vodu, topení, opravy a na mzdu správce neúměrně a především na dlouhou dobu zatíží obecní rozpočet. Jen pro představu, podle informace ze stránek obce Kostelec u Holešova z dnešního dne (22.7.2018) sdružuje spolek SK Moravan Kostelec u Holešova , z.s. 43 členů. Z dotací obce získal zmíněný spolek v letech 2015 až 2018 dohromady 465 600 Kč, což činí 10 828 Kč na jednoho člena. Ve srovnání s dotacemi na činnost ostatních spolků v obci je to násobně výší částka. K tomuto má nyní přibýt finanční zátěž obce ve formě krytí nákladů na provoz značně naddimenzované budovy šaten a hospody. Zastupitelé ani občané nebyli předem o záměru této investice informováni, neproběhla žádná veřejná diskuze o potřebách jednotlivých spolků a sdružení. Předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský nedávno prohlásil, „že nás tíží vrchnostenská mentalita úředníků“. Vzpomenul jsem si na něj, když jsem se seznámil s případem zmíněných šaten.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *