Klesnil se postaral o neplatnost konkurzu

Radní Zdeněk Klesnil byl zvolen tajemníkem konkurzní komise. Jeho hlavním úkolem bylo vytvořit právně závazný dokument – zápis. Jenomže zápis vytvořil s takovými chybami, že lze úspěšně pochybovat o právní validnosti celého konkurzu. Je otázkou, proč tolik své pozornosti jako nečlen komise věnoval „vyslechnutí rozhovorů, kladení otázek a odpovědí uchazečů“ a o poznání méně energie věnoval přesnosti a důslednosti při vytváření zápisu.

Pro pořádek připomínám, že se jedná o zápis o průběhu konkursu na místo ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova.

Bod e) pojednává o vhodnosti uchazečů. V usnesení je uvedeno

Bod f) se věnuje pořadí uchazečů. V usnesení je uvedeno

Na konci protokolu najdete pikantní potvrzení pochybnosti o právní validnosti zápisu.

Dovolím si obsah protokolu shrnout. Komise se usnesla, že uchazečky jsou vhodné pro výkon ředitelky Základní školy, určila pořadí uchazeček vhodných pro výkon ředitelky Základní školy a nakonec komise potvrdila svým podpisem, že výsledek souhlasí. Co na tom, že se jednalo o konkurz na ředitelku Mateřské školy. Jestli je dokument právně zmatečný si jistě laskavý čtenář udělá názor sám.

2 komentáře u „Klesnil se postaral o neplatnost konkurzu“

  1. Kopírování starých dokumentů jako šablony dokumentů příštích s sebou toto nebezpečí nese, tedy že v tom novém zůstane něco z dokumentu starého. Věřím, že si pan Klesnil dá v budoucnu již vždycky, pozor. Zvláště poté, co bude muset ve svém volném čase a na své náklady obtelefonovat, dohodnout si termín a posléze i navštívit všechny členy a členky komise s žádostí o podpis zápisu s obsahem, který bude odpovídat tomu, na čem se komise skutečně usnesla. Původní zápis je bez jakýchkoliv pochybností neplatný. Rada obce bude mít pak možnost reparátu. Může, a patrně i bude muset, hlasovat znovu na základě pravdivého, tzn. nově podepsaného dokumentu a bude tak mít možnost zvrátit své původní, a protože ze spiknutí vzešlé, tak naprosto hanebné rozhodnutí.

    1. Ano, myslím si, že nastal čas pro aplikaci § 105 zákona o obcích. „Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce“. Jsem přesvědčen, že každý starosta, co bral vážně skládání svého slibu, že bude dodržovat zákony a Ústavu, by to udělal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *