projekt rozšíření Mateřské školy

projednávání a hlasování na jednání Zastupitelstva obce

23. srpna 2022 ZO č. 28

20.8.2022 – e-mail p. Pospíšilíkové o dodatečném zařazení projednávaného bodu mimo zveřejněný program jednání ZO č. 28:

19. listopadu 2020 ZO č. 15
  • v bodě 10 jednání ZO byly předloženy 4 variantní studie; zastupitelé vybrali variantu nástavby MŠ za uváděnou cenu 3,46-3,76 mil. Kč; pro usnesení č. 8/15Z/2020 (zpracování projektové dokumentace) hlasovali všichni přítomní zastupitelé

2. června 2020 ZO č. 11
  • prosadil jsem návrh, aby projednávání o situaci v MŠ bylo samostatným bodem jednání se samostatným usnesením

  • usnesením č. 3/11Z/202 bylo rozhodnuto, že obec nechá zpracovat variantní studii řešení Mateřské školy; pro usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé


vývoj nákladů projektu komunikovaný obcí

  • 15 mil. Kč – částka uvedená p. Pospíšilíkovou v bodě 3 na jednání ZO č. 27 dne 26.5.2022
  • 8 mil. Kč – částka uvedená p. Pospíšilíkovou v bodě 15 na jednání ZO č. 25 dne 24.2.2022


projektová dokumentace duben-květen 2022

po urgencích byla 27.5.2022 poskytnuta další část dokumentů:
dokumenty poskytnuté obcí 11.4.2022:

variantní studie říjen 2020

A – nová přístavba stávající MŠ
B – půdní vestavba stávající MŠ
C – půdní vestavba v objektu ZŠ
D – přebudování dvou tříd v ZŠ

publicistický blog, dokumenty, zákony, názory, komentáře