ZZO č. 4 – zápis

Zápis bez podpisů a data vyhotovení, tak jak byl publikovaný na uzob.cz – zapis zastupitelstvo c. 4 – 6. 6. 2019 public

Plnohodnotný originální zápis ze ZZO 4 konaného dne 6. června 2019 – zapis zastupitelstvo c. 4 – 6. 6. 2019 an

Přílohy k zápisu:

bod 4 závěrečný účet obce a schválení účetní uzávěrky za rok 2018

bod 5 zpráva o uplatňování Územního plánu 2014-2018

bod 6 pronájem pozemku České poště pod budovou Domu služeb

bod 7 schválení veřejnoprávních smluv Charita Holešov a Linka Bezpečí

Bod 8 schválení vítězů veřejných zakázek Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova

Bod 9 schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova

Bod 10 závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018

Bod 11 schválení podání žádostí o dotace

Bod 12 zřízení věcného břemene

Bod 13 rozpočtové opatření č. 1/2019

 

ZZO – zasedání zastupitelstva obce.

Autentický videozáznam ze ZZO č. 4 naleznete zde.

publicistický blog, dokumenty, zákony, názory, komentáře