Cui bono, pane Hradile?

Pod otevřeným dopisem Jiřího Sklenáře se na jeho FB profilu vytvořila diskuze, do které se vložil také zastupitel Martin Hradil. Jeho názory a postoje v porovnáním s jeho konáním na zastupitelstvu mne natolik zaujaly, že si je zde dovolím přiblížit širší veřejnosti, aby nezapadly v komentáří na cizím profilu.

Podklady pro jednání zastupitelstva nebudu číst, protože s nimi nesouhlasím

V pondělí 21. června 2021 byly členům zastupitelstva obce rozeslány podklady pro ZO č. 20. Kromě jiného jsme od Rady obce obdrželi přepis FB komunikace, protože jsme se v jednom podbodě k ní měli vyjadřovat a schválit navrhované usnesení.

Celkem standardní proces. Ovšem nestandardní byla póza zastupitele Martina Hradila.

„Pokud však někdo má žaludek na to, aby se někomu cizímu hrabal v soukromí, pročítal jeho soukromou konverzaci a pak se ještě tím oháněl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva…“

Předně mi překvapuje, že Martin Hradil ani po téměř 3 letech ve funkci zastupitele obce Kostelec u Holešova neví, že podklady na jednání zastupitelsta připravuje Rada obce. Jako osoba s právnickým vzděláním si tento základní fakt dozajista dokáže dohledat v § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., nebo v části III. jednacího řádu Zastupitelstva obce, pro který Martin Hradil osobně kladně hlasoval na ZO č. 3 dne 7. března 2019 v usnesení č. 2/3Z/2019.

Pane zastupiteli Hradile, původcem a iniciátorem „pročítání soukromé konverzace a ohánění se s tím na veřejném zasedání zastupitelstva obce“, byla Rada obce. Tedy vaši soukmenovci z volební kandidátky, na které se také nacházíte.

Podobně mne překvapilo, že si zastupitel Martin Hradil programově nehodlá přečíst rozeslané podklady k jednacímu bodu ZO a přitom pro projednávání bodů/podbodů hlasuje.

„… nehodlám uvedenou konverzaci číst.“

Samozřejmě zastupitel Martin Hradil má plné právo si podklady k jednotlivým bodům zastupitelstva neprostudovat. Zůstává ovšem otázkou, k čemu se jako zastupitel vyjadřuje, když si zaslané podklady programově nehodlá číst. Takový postup bych pochopil u předem naprogramovaného hlasovacího robota s absencí vlastního vědomí a svědomí. Což v Kostelci v zastupitelstvu doufám nemáme.

Utajený právník

Ve svém komentáři Martin Hradil veřejně uvedl, pro mne překvapivou novinku, že je akademicky vzdělaný právník.

„… mé právní vědomí (získané studiem práva na střední, i vysoké škole a praxí 18 let u Policie ČR) …“

Jestli jsem to dobře pochopil, tak zastupitel Martin Hradil je po dobu svého téměř tříletého angažmá v zastupitelstvu jedinou osobou s vysokoškolským právnickým vzděláním s dlouholetou praxí. K mému údivu se veřejně ke svému akademickému vzdělání přiznal až nyní v komentáři na FB. Když jsem na zastupitelstvu předkládal připomínky, návrhy či opravy dokumentů, tak jsem byl mnohokrát častován, že nemám právnické vzdělání. Překvapuje mne, proč Martin Hradil nevyužil své znalosti získané vysokoškolským studiem práva namísto mne, když bylo třeba právně doladit či opravit dokumenty obce. Proč svými právními znalostmi nepomohl obci a aktivitu přenechal na neprávníka Žůrka?

 • bod 6 ZO č. 20, chybně vyhotovená Zpráva hodnotící komise veřejné zakázky
 • bod 9 ZO č. 20, chybně vyhotovený Zápis o průběhu konkursu na ředitelku MŠ
 • bod 4 ZO č. 18, chybějící číslo zákona v navrženém usnesení
 • bod 7 ZO č. 11, nesprávný postup při vylučování účastníka VZ
 • usnesení RO 4/6R/2020, porušení směrnice obce o zadávání veřejných zakázek (zastupitelstvem nebyla schválena zadávací dokumentace, hodnotící komise ani vítěz veřejné zakázky)
 • bod 9 ZO č. 4, chyby v ZD VZ
 • ZO č. 4, Martin Hradil jako ověřovatel zápisu nezkontroloval soulad fyzického hlasování se zápisem; musel jsem chybu řešit námitkami na ZO č. 5 a opravou zápisu ZO č. 4
 • bod 16 ZO č. 3, chyby v ZD VZ

Uvedený seznam nemá být obžalobou Martina Hradila. Spíše jen dokreslením mého rozčarování, proč zastupitel Hradil, vybavený akademickým právnickým vzděláním, nepomohl odstranit chyby a nepřesnosti v dokumentech obce. Na mysl se mi opakovaně dere: Cui bono, pane Hradile? Jednáte jako zastupitel ve prospěch obce? Moje konkrétní zkušennost z vašeho jednání na zastupitelstvech obce mi kladnou odpověď nedává.

Účet bez hostinského

Na člověka, co dle svých slov má 18 let praxi u PČR, je poměrně zarážející míra absence presumpce neviny. Navíc zvláštně okořeněná závěry, které netuší ani vyšetřovatel, státní zástupce a už vůbec ne soudce. Dovolím si odcitovat 3 pasáže z komentáře Martina Hradila:

 • „… jednáním, kterým byla konverzace získána je dle mého tvrzení trestným činem …“
 • „Může být použita jako důkazní materiál ale pouze proti osobě, která tuto konverzaci nelegálně získala.“
 • „Obsah této konverzace jako důkazní materiál v trestním řízení nemůže být použit, jelikož byl získán nelegálně“

Domníval jsem se, že stále platí presumpce neviny. Pevně věřím, že presumpce neviny platí i u všech jednotek PČR, včetně té, u které Martin Hradil slouží. Tedy z trestného činu může být někdo obviněn až poté, co PČR prokáže, že se skutečně jedná o trestný čin. Pokud vím, tak se dosud nic takového neodehrálo. Přesvědčivá tvrzení zastupitele a policisty Martina Hradila chápu tak, že má nějaké lepší informace, než my všichni ostatní. Což je ovšem na pováženou, protože Martin Hradil není vyšetřovatelem oznámení co podaly dvě autorky FB komunikace. No a i když někdo bude PČR obviněn z trestného činu, musí být soudem za tento trestný čin pravomocně odsouzen. Což se opět nestalo. Takže tvrzení, že je to trestný čin a že konverzace byla získána nelegálním jednáním Martin Hradil nikde nedokládá. A věřím tomu, že u PČR své zaměstnance učí, aby takovéto předčasné a nepodložené závěry nevyslovovali, protože porušují presumpci neviny.

Absence svobodného demokratického myšlení?

Nejde přehlédnout přeměnu a profesionalizaci PČR z původního represivního nástroje státu (Veřejná bezpečnost) na orgán, co se snaží respektovat Ústavu a práva občanů. Samozřejmě PČR tvoří konkrétní lidé, kteří se každý po svém vyrovnávají s touto změnou. 18 let služby u PČR podpořené akademickým právním vzděláním mi přijde dost dlouhá doba na pochopení, že existuje Ústava a v ní zaručená práva a svobody občanů. O to více mne překvapuje, že zastupiteli Martinovi Hradilovi jsou tyto skutečnosti cizí, když hlasuje pro usnesení zastupitelstva v evidentním rozporu s Ústavou zaručenými právy.

Určitě zastupiteli Martinu Hradilovi neunikl § 328 Trestního zákoníku, kdy jako zastupitelstvo si nemůžeme přisvojovat úkony, které jsou vyhraženy přestupkové komisi, orgánům činným v trestním řízení či soudům. Myslím, že by bylo prospěšné, aby jako akademicky vzdělaný právník osvětlil ostatním zastupitelům kde končí pravomoce zastupitelstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *